دات نت نیوک

EasyDNNNews

بررسی تاثیر روحی مبلمان انتخابی در طراحی داخلی

بررسی تاثیر روحی مبلمان انتخابی در طراحی داخلی

توجه به تاثیر روانی ملزومات و مبلمان در طراحی داخلی بر انسان ها برکسی پوشیده نیست.با توجه به شرایط کنونی کشور لزوم توجه مسائل روانی در حال حاضر از اهمیت ویژه ای برخوردار است و همچنین کمبود پژوهش در این حوزه اهمیت و ضرورت پژوهشی این مقاله را بیان می کند. با توجه به تقاضا و ذائقه مختلف مردم در انتخاب مبلمان، رابطه متقابل این دو مهم، یعنی احساس روانی مردم و انتخاب واقعی مردم در انتخاب مبلمان، ۱۲۰ پرسشنامه مورد استفاده این مقاله با آلفای گرونباخ ۰.۹۲ و به روش لیکرت طراحی گردید و نتایج این مقاله بیانگر احساس روانی شکوهمند برای مبلمان کلاسیک، احساس آسودگی و آرامش برای مبلمان سنتی و احساس تجدید و کارایی برای مبلمان مدرن می باشد.ارجحیت انتخاب رنگ های سرد در بازه سنی ۴۰-۲۰ از نتایج حاصل از تحلیل پاسخ های پرسشنامه ها می باشد.در مرحله آخر انتخاب نوع مبلمان در دو شرایط مستقل از مسائل اقتصادی و تاثیرگذاری مسائل اقتصادی بررسی گردید و مشخص گردید مبلمان کلاسیک انتخاب اصلی مردم فارغ از مسائل اقتصادی است و مبلمان مدرن انتخاب مردم در شرایط واقعی می باشد و نکته جالب توجه آن که در قسمت اول این بخش اشاره گردید که مبلمان سنتی که بیانگر احساس آرامش و آسودگی در افراد بود ولی در انتخاب مبلمان در و حالت اشاره شده، مبلمان سنتی در الویت انتخاب مردم قرار نداشت. که این خود می تواند دریچه ای باشد برای تولید کنندگان داخلی صنعت مبلمان که با ارئه طرح های برتر و مطابق با ذائقه بیشتر این روزهای مردم به تولید مبلمانی ایرانی، فاخر و مورد پسند هر چه بیشتر برای بازارهای داخلی و بین المللی بیانجامد چرا که این روزها دید بیشتر تولید کنندگان باید تامین نیاز داخلی بازار کشور و ایجاد افق های نو برای گسترش صادرات و ارزآوری بیشتر برای میهن اسلامی باشد.که این مقاله تلنگری است بر اهمیت لزوم توجه پژوهشی و تاثیر مستقیم آن بر فروش و بهره وری بیشتر اصناف مربوطه که با تحقیق بیشتر و با تدبیر به فعالیت اقتصادی خود بپردازند.

برای دادن نظر لطفا وارد شوید و یا ثبت نام کنید

نام شما
ایمیل شما
عنوان
پیام خود را وارد کنید ...
x